SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany:

  • w tygodniu 30 minut przed Mszą św.
  • w pierwsze piątki miesiąca w godz. 16.00 – 18.00
  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. 18.30 – 19.30

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Wyznanie grzechów
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim